HbA1c'nin Ötesinde Glikoz Kontrolü

Diyabet yönetimi, HbA1c merkezli yaklaşımdan glikoz merkezli yaklaşıma taşınmaktadır.

Diyabet yönetiminde 3 amaç vardır:

  • 1) Glikoz seviyelerini iyileştirmek,
  • 2) Hipoglisemiyi düşürmek
  • 3) Glikoz değişkenliğini sınırlamak

Glikoz kontrolü bu amaçlara ulaşmak için hayati önem taşımaktadır.

Diyabet yönetiminin 3 ana hedefi HbA1c'yi iyileştirmenin önemini kabul eder, aynı zamanda hipoglisemiyi düşürme ve glikoz değişkenliğini sınırlandırma ihtiyacını da vurgular.

Hedeflenen 3 açık amaç ile, tek bir tedavi hedefi bile tutmasa, diğer amaçlardan bir ya da ikisindeki gelişme sağlığınızın genelinde olumlu bir etki yaratır. Freestyle Libre Sistemi glikoz kontrolünde, bu hedeflere ulaşmak için size yardımcı olur.

Genel Glikoz Seviyenizi İyileştirmek

UKPDS ve DCCT çalışmalarının her ikisi de, diyabette etkin HbA1c takibinin ve kontrolünün uzun dönemli sağlık problemlerini düşürdüğünü göstermiştir.

HbA1c değerindeki her %1'lik düşüş için, diyabetle bağlantılı olarak gelişebilecek hastalıklardaki risk düşüşü.

Daha sık glikoz ölçümü yaparak diyabette daha iyi uzun dönemli kontrol sağlarsınız. Freestyle Libre, parmağınızı delerek yaptığını bir kan testine göre, glikoz değerlerinizi daha düzenli almanıza ve takip etmenize yardımcı olur.

279.000'den fazla FreeStyle Libre sensöründen toplanan gerçek kullanım verilerinde, FreeStyle Libre sistemi kullanıcılarının günlük ortalama 16.3 şeker ölçümü gerçekleş­tirdiği görülmüştür.

Bu veriler, sık glikoz kontrolü ile HbA1c'deki düşüş arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ortalama okutma sayısı günde 4.4'ten günde 48.1'e çıktığında tahmini HbA1c %8'den %6.7'ye düşmüştür.

Bu veriler, sık glikoz kontrolü ile HbA1c'deki düşüş arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ortalama okutma sayısı günde 4.4'ten günde 48.1'e çıktığında tahmini HbA1c %8'den %6.7'ye düşmüştür.

Hipoglisemiyi En Aza İndirmek

Hipoglisemi vakaları tahmin edilemez ve glikoz kontrolünüzü etkili bir şekilde yapmanızı güçleştirir. Sık ama şiddetli olmayan hipoglisemi vakaları şiddetli hipoglisemi riskinizi arttırabilir. Bu nedenle, hipoglisemiye girmekten kaçınmanız ve hedef glikoz aralıklarınızda kalmanız çok önemlidir.

FreeStyle Libre okuyucudaki Trend Okları ile her şeker ölçümüzde, şekerinizin düşüp düşmediğini görürsünüz.

Hipoglisemi semptomlarının yokluğunda bile, Trend Oku, şekerinizin düşüp düşmediğini görmenize izin verecek ve doğru bir şekilde önlem almanızı sağlayacaktır.

IMPACT ve REPLACE adlı, Tip 1 ve Tip 2 diyabetlilerle yapılan farklı klinik çalışmalarda, parmak delerek yapılan şeker ölçümüyle kıyaslandığında FreeStyle Libre Sistemi kullananların, hipoglisemik bölgeye düştükleri zamanın %38-%43 oranında azaldığı görülmüştür. Çalışmalar aynı zamanda gece hipoglisemi episodlarının da düştüğünü göstermiştir.

Trend oku ve 8 saatlik şeker geçmişi grafiği, gece hipoglisemi sini önlemek adına önemli ölçütlerdir.

Şeker değerlerinizin hipoglisemi seviyesine düşmemesi, genel sağlık durumunuzun kalitesini artırdığı için önemlidir. Özellikle hipoglisemi farkındalığı olmayan kişiler için, bu durum daha büyük önem arz eder. Hipoglisemi farkındalığının olmaması durumu tekrar eden şiddetli hipoglisemi nöbetleri önlenerek tersine çevrilebilir.

Glikoz Değişkenliğini Sınırlamak

Şeker seviyenizdeki düşükten yükseğe salınımları en aza indirmeniz önemlidir. DCCT çalışması, günlük şeker değişimlerinin ve yemek öncesi-sonrası hipergliseminin kardiyovasküler hastalıkların tahmininde HbA1c'ye kıyasla daha etkili olduğunu göstermiştir.

Ayrıca, düşük glikozdan yüksek glikoza geçiş süreci, kardiyovasküler hastalık gelişiminde rol oynayan endotel fonksiyon ve oksidatif stres üzerinde, sabit yüksek glikoza kıyasla daha fazla olumsuz etkiye sahiptir.

Endotel disfonksiyonu ve oksidatif stres değerleri, uzun süreli yüksek glikoza kıyasla, glikozdaki değişkenligin fazla olmasıyla daha çok artmaktadır.

İllustratif amaçlar için simule edilen verilerdir. Gerçek hasta verisi değildir.

Tahmini HbA1c: Tüm glikoz değerlerinizin ortalamasıdır. Ortalama glikoz değeriniz üzerinden, Nathan formülü kullanılarak elde edilir.

Kan şekerinizin hızla değiştiği durumlarda, parmaktan ölçüm yaparak şeker değerinizi kontrol etmeniz tavsiye edilir. Böyle zamanlarda interstisyel sıvıdaki şeker değeri, kan şekerindeki değeri tam olarak yansıtmayabilir. Okuyucu tarafından hiposglisemi, beklenen hipoglisemi durumları raporlanırsa, veya sizdeki belirtilerle sistemin verdiği değerler eşleşmiyorsa parmak delerek, kan şekerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.

Not: Trend Oku her okutma esnasında görünmeyebilir.

Müşteri Hizmetleri : 0850 577 75 04

Diyabetle ilgili en son haberler, yeni teknolojiler ve içerikler için hemen kaydolun!

FreeStyle, Libre ve ilgili markalar, çeşitli ülkelerde Abbott Diabetes Care, Inc.'ın ticari markalarıdır.

Bu websitesindeki tüm materyaller ve görseller sadece açıklayıcı ve eğitim amaçlıdır. Bu site tıbbi teşhis veya tedavi amacıyla veya profesyonel tıbbi tavsiyenin yerini almak için kullanılmamalıdır. Bu site çoğaltılmamalı, dağıtılmamalı veya alıntı yapılmamalıdır.

Aksi belirtilmedikçe, bu sitede görülen tüm ürün ve hizmet adları Abbott, Kifidis, bağlı kuruluşları veya iştiraklerine ait ya da onlarca lisanslanmış ticari markalardır. Kifidis sitede yer alan tüm logo ve markaların kullanım hakkını Abbott’tan almıştır.

Kifidis Ortopedi Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi Valikonağı Caddesi Akkavak Sokak No:7 Nişantaşı Şişli / İstanbul