Trend Okları
Glikoz Trendlerini Tahmin Etmenin Gücü
Diyabetli Yaşamda Olumlu Değişimler Yaratmak

Ambulatuvar Glikoz Profili (AGP)

büyük miktarda glisemik verinin, klinik olarak anlamlı bir formatta toplanması ve görselleştirilmesinin uluslararası onaylanmış bir yoludur.

Ambulatuvar Glikoz Profili (AGP) büyük miktarda glise mik verinin, klinik olarak anlamlı bir formatta toplanması ve görselleştirilmesinin uluslararası onaylanmış bir yoludur.

Glikoz Trendlerini Tahmin Etmek
Glikoz Trendlerini Tahmin Etmek AGP - glikoz trendlerinizi ve glikoz degişkenliginizi gösterir.
Glikoz Trendlerini Tahmin Etmek AGP, birden fazla güne veya haftaya ait glikoz ölçümlerinizi, 24 saatlik tipik bir zamandiliminde gerçekleşmiş gibi gösterir.
Glikoz Trendlerini Tahmin Etmek AGP, tüm glikoz verisinden çıkartılan 5 dagılım egrisinden meydana gelmektedir.
Glikoz Trendlerini Tahmin Etmek

Medyan eğrisi (50. yüzdelik) her bir zaman noktasındaki medyan glikoz degerini gösterir. Ölçülen glikoz degerlerinin %50’si medyan çizgisinin üzerinde, %50’si medyan çizgisinin altında yer alır. 25. ve 75. Yüzdelik dilimler arasında kalan koyu mavi bölge, kaydedilen glikoz degerlerinin %50’sinin yer aldıgı yerdir. Glikoz değerlerinin %80'i ise 10. ve 90. yüzdelik dilimler arasında yer alır.

AGP, size ve hekiminize, zayıf glisemik kontrolün altında yatan nedenleri belirleme ve yönetme konusunda görsel bir yol sağlar.

Ambulatuvar Glikoz Profili ya da (AGP) raporlarına, FreeStyle Libre Yazılımı'nda yer alan “Glikoz Seyri Analizi” adlı rapor ile ulaşabilirsiniz.

Glikoz Trendlerini Tahmin Etmek

Medyan Eğrisinin Yorumlanması

Medyan eğrisi, günlük glikoz sabitliginin göstergesidir. Glikoz seviyenizdeki iniş ve çıkışları izler ve glikoz seviyenizin ne kadar Hedef Glikoz Aralıgında kaldıgını belirlemenize ve takip etmenize yardımcı olur.

Amacımız yüksek ve düşük glikoz seviyeleri arasındaki geçişi en aza indirmek ve Medyan Egrisinin belirlenen hedef aralık içinde kalmasını saglamaktır.

 

25. ve 75. yüzdelik dilim egrileri, glikoz degişiminizin günden güne nasıl gerçekleştigini gösterir. Bu 2 egri arasındaki bölge, her bir zaman dilimindeki glikoz ölçümlerinizin %50'sini temsil eder.

25 ve 75. yüzdelik dilim egrileri arasındaki mesafenin dar olması, günün o saatlerindeki glikoz degişkenliginizin daha az oldugunu göstermektedir. Daha geniş bir aralık, daha fazla glikoz degişkenliginizin oldugunu gösterir ve glikoz kontrolünün günden güne bu zamanlarda çeşitlilik gösterdiginin bir işaretidir.

Hedefimiz günden güne daha az glikoz degişkenligi saglamak ve 25. ve 75. yüzdelik dilimler arasındaki genişligin azaltılmasıdır.
Glikoz Trendlerini Tahmin Etmek
 

10. ve 90. yüzdelik dilim egrileri de, yine günün hangi saatlerinde glikoz degişimleri yaşadıgınızı gösterir. Bu 2 egri arasındaki bölge ne kadar genişse, glikoz degikenliginiz de o kadar fazla demektir.

10. ve 90. yüzdelik dilim egrileri arasındaki alanın geniş olması, diyabet yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktalara işaret eder. Diyabet kontrolünüzün günden güne farklılaştıgını ve hem sizin hem de saglık uzmanınızın bu konunun üzerinde durmanız gerektigini gösterir.

Hedefimiz ekstrem glikoz değerlerinizin, sizin planlayabileceğiniz ya da yönetebileceğiniz bazı dönemsel aktivitelere bağlı olup olmadığını anlamaktır.
Glikoz Trendlerini Tahmin Etmek
 
GP'nin amacı
AGP'nin amacı varolan bir bakım planınızın yerine geçmek degildir fakat diyabet yönetim hedeflerinize ulaşmak için size farklı içgörü ve glikoz verisi saglar.
AGP raporları; insülin dozu ve zamanlaması, diyet, yaşam tarzı gibi alanlarda yapacagınız degişikliklerle diyabet yönetimine nasıl katkı saglayabileceginizle ilgili size yol gösterir.

Glikoz Seyri Analizi Raporu

Glikoz Seyri Analizi raporu, Freestyle Libre sistemine özgüdür ve AGP raporlama standardını, glikoz degerlerinizi hekiminizle birlikte gözden geçirebilmeniz ve diyabetinizi yönetirken önemli alanları tespit edebilmeniz için kullanır. AGP grafiği, kırmızı-sarı-yeşil trafik ışlıkları görsellerinden faydalanır ve problemli olabilecek alanları saptamanızı saglar. Trafik ışıkları, raporun 3 özelligi ile eşleştirilmiştir:
Glikoz Trendlerini Tahmin Etmek
Gerçek kullanıcı verisi içermemektedir, sadece gösterim amaçlı veri içerir.
İlk Satır

Düşük Glikoz olasılığı

AGP raporu altında göreceginiz ilk satırdaki trafik ışıkları, tipik bir gündeki glikoz ölçümlerinizdeki degişkenliklerin, düşük glikoz veya hipoglisemi riski taşıyıp taşımadıgını gösterir. Kırmızı ışık, Hedef Glikoz Aralıgının altına, %50'den çok daha fazla olasılıkla düşme ihtimaliniz olduguna işarettir.

Medyan Glikoz

Medyan Glikoz

İkinci satırda gördüğünüz trafik ışıkları, medyan glikoz ölçümlerinizin gün boyunca Hedef Glikoz Aralığınızın ne kadar üstünde ya da ne kadar altında oldugunu gösterir. Kırmızı ışık, günün o saatlerinde hedef değerin epey üzerinde olduğunuzu anlatır.

İlk Satır

Medyanın Altında Kalan Değerlerin Değişkenliği

Rapordaki bu son satır, medyan altındaki glikoz verilerinizi değerlendirerek hipoglisemi olma olasılığını arttırmadan medyan glikoz hedeflerine ulaşmakta zorlanıp zorlanmadığınızı gösterir.

Müşteri Hizmetleri : 0850 577 75 04

Diyabetle ilgili en son haberler, yeni teknolojiler ve içerikler için hemen kaydolun!

FreeStyle, Libre ve ilgili markalar, çeşitli ülkelerde Abbott Diabetes Care, Inc.'ın ticari markalarıdır.

Bu websitesindeki tüm materyaller ve görseller sadece açıklayıcı ve eğitim amaçlıdır. Bu site tıbbi teşhis veya tedavi amacıyla veya profesyonel tıbbi tavsiyenin yerini almak için kullanılmamalıdır. Bu site çoğaltılmamalı, dağıtılmamalı veya alıntı yapılmamalıdır.

Aksi belirtilmedikçe, bu sitede görülen tüm ürün ve hizmet adları Abbott, Kifidis, bağlı kuruluşları veya iştiraklerine ait ya da onlarca lisanslanmış ticari markalardır. Kifidis sitede yer alan tüm logo ve markaların kullanım hakkını Abbott’tan almıştır.

Kifidis Ortopedi Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi Valikonağı Caddesi Akkavak Sokak No:7 Nişantaşı Şişli / İstanbul