Gizlilik ve Güvenlik

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Kifidis, gizliliğinizin çevrimiçi korunacağını taahhüt etmektedir. Gizlilik müşterilerimiz ve Web sitemizin ziyaretçileri için önem taşımaktadır. Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler, Gizlilik Politikamıza tabidir; Web sitemize erişerek ve web sitemizi kullanarak bu politikaya bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Kifidis, bu web sitesi üzerinden temin edilen, bu web sayfasında yayınlanan ya da bu web sitesi vasıtası ile kullanılabilir olan materyaller, bilgiler ve görüşler hususunda sorumluluk kabul etmez. Bu materyal, bilgi ve görüşlerin riski tamamen size aittir. Kifidis, bu web sitesinin veya burada yer alan içeriğin kullanımından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya zarara dair mesuliyetti reddeder.
 
Bu Kifidis web sitesi, site içeriği ve bu web sayfası aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler, garanti verilmeksizin, "olduğu gibi" veya "bu haliyle" sunulmaktadır. Hiçbir durumda, Kifidis veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, satıcıları veya ilgili yönetim kurulu üyeleri, çalışanları veya temsilcileri (bundan sonra "Kifidis Tarafları" olarak anılacaktır) doğal ve zorunlu sonuçları olmayan, dolaylı, rastlantısal, cezalandırıcı veya risk sebebiyle oluşan zararlar dahil, bu web sitesinin, sayfa içeriğinin, bu web sitesinde veya bu site vasıtasıyla sunulan hizmetlerin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Kendi ihmallerinden kaynaklanan ölüm veya fiziksel yaralanma hariç olmak kaydıyla Kifidis ve Kifidis Tarafları, işbu vesileyle, geçerli mevzuat hükümleri çerçevesinde izin verilen azami ölçüde, doğrudan, dolaylı olarak, anında veya risk sebebiyle maruz kalınıp kalınmadığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin maruz kalabileceği ve sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan ya da başka şekilde (i) web sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından; (ii) web sitesindeki bilgilerin veya içeriğin kullanımından; (iii) web sitesinde veya web sitesi vasıtasıyla sunulan hizmetlerden ve (iv) web sayfasına sunulan kişisel bilgilerin ele geçirilmesinden veya bu bilgilere izinsiz erişimden kaynaklanan veya bunlarla ilgili zarar veya kayıplar hususunda, herhangi bir sınırlama olmaksızın Kifidis’in bu gibi zarar veya kayıpların olabileceği konusunda bilgilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki zarar veya kayıp kategorileri dahil mesuliyetten feragat eder.

  • Veri kaybı veya suistimali
  • Kar kaybı
  • Tahmini birimlerin kaybı
  • İş olanağı kaybı
  • Şerefiye kaybı
  • İtibar kaybı
  • Doğrudan ve dolaylı zararlar
Müşteri Hizmetleri : 0850 577 75 04

Diyabetle ilgili en son haberler, yeni teknolojiler ve içerikler için hemen kaydolun!

FreeStyle, Libre ve ilgili markalar, çeşitli ülkelerde Abbott Diabetes Care, Inc.'ın ticari markalarıdır.

Bu websitesindeki tüm materyaller ve görseller sadece açıklayıcı ve eğitim amaçlıdır. Bu site tıbbi teşhis veya tedavi amacıyla veya profesyonel tıbbi tavsiyenin yerini almak için kullanılmamalıdır. Bu site çoğaltılmamalı, dağıtılmamalı veya alıntı yapılmamalıdır.

Aksi belirtilmedikçe, bu sitede görülen tüm ürün ve hizmet adları Abbott, Kifidis, bağlı kuruluşları veya iştiraklerine ait ya da onlarca lisanslanmış ticari markalardır. Kifidis sitede yer alan tüm logo ve markaların kullanım hakkını Abbott’tan almıştır.

Kifidis Ortopedi Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi Valikonağı Caddesi Akkavak Sokak No:7 Nişantaşı Şişli / İstanbul